5GB tốc độ cao

50.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ 1Mbps (gấp 5 lần tốc độ thường)

300.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Không giới hạn lưu lượng tốc độ cao

300.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB tốc độ cao

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

8GB tốc độ cao

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15GB tốc độ cao

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB tốc độ cao

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS