150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1,5Gb/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày)

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1,5GB/ngày

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1GB/ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB/ngày + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 10 phút + 150 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí SMS nội mạng + Miễn phí gói TV360 Basic

300.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60GB (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60G/Tháng (2GB/ngày), miễn phí 25GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trên Lifebox, Miễn phí xem phim trên Viettel TV

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90GB (3GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15GB tốc độ cao, miễn phí nghe gọi và miễn phí data truy cập Tiktok

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS