Miễn phí nội mạng: 400 phút; 1,5GB Tốc độc cao

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí nội mạng: 500 phút; 2,5GB Tốc độc cao

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6GB tốc độ cao; Miễn phí nội mạng: 240 phút; Miễn phí ngoại mạng: 240 phút

380.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

.Miễn phí gọi nội mạng <20 phút, 40 phút gọi ngoại mạng, 7GB Tốc Độ Cao

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60GB (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1.5GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1,5GB Tốc Độ Cao

20.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

500MB

10.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60G/Tháng (2GB/ngày), miễn phí 25GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trên Lifebox, Miễn phí xem phim trên Viettel TV

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90GB (3GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

9GB tốc độ cao; Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB(1GB/ngày); Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút; Miễn phí data xem Tiktok

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí nội mạng: 500 phút; Miễn phí SMS nội mạng: 500 SMS; 1,5GB tốc độ cao

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15GB tốc độ cao, miễn phí nghe gọi và miễn phí data truy cập Tiktok

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí nội mạng: 500 phút; 600MB tốc độ cao

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1,5 GB tốc độ cao

20.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

500MB tốc độ cao

10.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1GB/ngày), Miền phí data xem TikTok

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15GB (500MB/ngày), Miễn phí data xem Tiktok

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7GB Tốc độ cao Miễn phí nội mạng: <10 phút Miễn phí ngoại mạng: 40 phút

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS