720Gb (2Gb/ngày)

720.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb data (2Gb data/ ngày) - Hết dung lượng dừng truy cập

60.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Truy cập không giới hạn lưu lượng data

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7Gb data không giới hạn tốc độ, khi 7Gb vẫn có thể truy cập với tốc độ cao (3Mbps)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

9GB tốc độ cao

90.000 đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB tốc độ cao

50.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB tốc độ cao

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS