9GB tốc độ cao

90.000 đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB tốc độ cao

50.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB tốc độ cao

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS