Các gói cước Viettel có 4GB data 1 ngày năm 2023

Các gói cước Viettel có 4GB data 1 ngày

Đăng ký các gói cước có 4Gb data 1 ngày là sự lựa chọn sẽ giúp khách hàng không thết data khi lướt web, chơi game, xem phim hay bất kỳ hình thức nào cần sử dụng mạng internet. Đây là sự lựa chọ tuyệ với đối cới khách hàng có nhu cầu sử dụng internet cao.

Có thể các bạn đã biết qua về 1 số gói cước Viettel phỉ chi ra từ 5-10.000đ 1 ngày những nhận lại dung lượng data rất thấp, không đủ điều kiện để bạn có thể trải nghiện tất cả tiên ích của internet. Giả sử những ngày bạn đi đâu dó nơi không có wifi mà lương data không đủ những lúc quan trong trong công việc cần sử dụng internet mà đã hết dụng lượng data lúc ấp các bạn sẽ làm thế nào. Đến bây giời dã có cách để khách hàng của nhà mạng Viettel khác phục hoàn toàn việc đó. Đăng ký các gói cước có 4Gb data là điều tuyệt vời đối với nhứng khách hàng như bạn. Vậy hôm nay hãy để chúng tôi giưới thiệu đên các bạn những gói cước như vậy nhé.

Danh sách các gói cước Viettel có 4GB data 1 ngày

Tên gói cước Cước phí/ ngày Ưu đãi Cách đăng ký
V200C 200.000đ/ 30 ngày 120Gb (4Gb/ ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
100 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox
Miễn phí xem TV360
Đăng ký
6V200C 1200.000đ/ 180 ngày 720Gb (4Gb/ ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
600 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox
Miễn phí xem TV360
Đăng ký
12V200C 2400.000đ/ 360 ngày 1440Gb (4Gb/ ngày)
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
1200 phút gọi ngoại mạng
25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox
Miễn phí xem TV360
Đăng ký
V160B 160.000đ/ 30 ngày 120Gb (4Gb/ ngày)
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
100 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xêm TV360
Đăng ký
6V160B 960.000đ/ 180 ngày  720Gb (4Gb/ ngày)
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
600 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
Đăng ký
12V160B 1920.000đ/ 360 ngày 1440Gb (4GB/ ngày)
Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc
1200 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí xem TV360
Đăng ký

Các gói cước Viettel có 4GB data 1 ngày theo ngày

Tên gói cước Cước phí/ ngày Ưu đãi Cách đăng ký
1N 10.000đ/ 1 ngày 5Gb
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
5 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360
Đăng ký
3N 30.000đ/ 3 ngày 15Gb
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
15 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360
Đăng ký
7N 70.000đ/ 7 ngày 35Gb
Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
35 phút gọi ngoại mạng
Miễn phí SMS nội mạng
Miễn phí gói TV360
Đăng ký

Trên đây là toàn bộ thông ti về các gói cước có 4Gb 1 ngày của Viettel. Chúc các bạn đăng ký thành công gói cước.