900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

750.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí xem Youtube + Miễn phí xem TV360

480.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +180 phút ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

4GB/ngày - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng - 25Gb lưu trữ ứng dụng LifeBox

1.200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 20 phút gọi ngoại mạng

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí Zalo, Viber, Mocha, Whatsapp

120.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS