1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1500.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

750.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1620.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

810.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

135.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60G/Tháng (2GB/ngày), miễn phí 25GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trên Lifebox, Miễn phí xem phim trên Viettel TV

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90GB (3GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS