540Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +600 phút ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +300 phút ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 360 phút ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +180 phút ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 50 phút ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +30 phút ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc+ Ngoại mạng 100 phút/30 ngày

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1,5GB/ngày) + Nội mạng free 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 50 phút/30 ngày

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 30 phút/tháng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 40 phút gọi ngoại mạng

90.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 30 phút gọi ngoại mạng

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

50.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 15 phút

5.000 đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel < 20 Phút

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel < 20 Phút

90.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel < 20 Phút

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60GB (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <20 phút

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS