Combo Phút Gọi Và Data 4G Viettel

Hướng dẫn đăng ký các gói cước Combo Phút Gọi Và Data 4G Viettel mới nhất, các gói combo phút gọi và data 4G 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng. Danh sách gói cước 2GB 1 ngày và miễn phí gọi nội mạng

Cách đăng ký các gói cước Combo Phút Gọi Và Data

Nhấn nút “Đăng ký qua SMS” hoặc soạn:

Tên gói cách 395994994 gửi 9123

Danh sách gói cước combo phút gọi và data 4G Viettel mới nhất

45GB (1,5GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng + TV360 standard

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng + TV360 standard

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

135Gb (1.5GB/ ngày) + Miễn phi gọi nội mạng 10 phút / cuộc + 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90GB (1Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 90 phút gọi ngoại mạng

270.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

2160.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 1200 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1920.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

1080.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc+ 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phi xem TV360

180.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 100 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí xem TV360

160.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +600 phút ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +300 phút ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 360 phút ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +180 phút ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 50 phút ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube + gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) +30 phút ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2880Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 960 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS